In de eerste fase let de jury op de smaak. Alle drie de leden van de jury verstaan hun vak en weten hoe de smaakcombinaties zullen uitpakken. Wat voor ingrediënten kiezen de teams? Leeft duurzaamheid onder de nieuwe lichting of juist niet? Wat voor bereidingsmethode kiezen ze? Kiezen teams voor eenvoud of juist complex? Het is niet zo dat de smaken gedurfd of uitgesproken moeten zijn. Wel is het belangrijk dat de gerechten goed omschreven zijn.