Aan het meedoen aan de wedstrijd zijn geen kosten verbonden. Ook de prijzen worden uitgekeerd zonder dat een opleider of deelnemer hiervoor een bijdrage moet betalen. Meedoen kan wel geld kosten. De kosten die gemaakt moeten worden voor het maken van de gerechten zijn voor eigen rekening. Ook worden de reiskosten/parkeerkosten naar zowel de halve-finale locatie in Almelo en de finale locatie in Amsterdam niet vergoed.